Videregående skole

Velkommen til informasjonsmøte for foresatte!

  • Av smittevernhensyn må alle registrere seg med navn og mobilnummer ved ankomst.
    Det er derfor viktig å møte i god tid
  • Møtet vil vare ca. 40 min

Vg2 ST (22. og 23. sept)

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Smittevern på St. Olav

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Informasjon om skolestart med fokus på smittevern

Midlertidige endringer i fraværsregler

  • For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år)
  • Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis

Skolens fraværsrutiner

Til toppen