St. Olav vgs

Utviklingssamtaler uke 44-46

I uke 44-46 vil det bli gjennomføres utviklingssamtaler med elever og foresatte på Vg1 og Vg2. 

Utviklingssamtalen er først og fremst en samtale mellom elev og kontaktlærer der hovedfokuset vil være på elevens trivsel, deltakelse i egen læreprosess og utviklingen av denne. Dere som foresatte er viktige støttespillere for eleven i slike utviklingsprosesser.  

Foresatt og elev får invitasjon fra kontaktlærer. Samtalen er på ca. 15 minutter på skolen eller med videomøte i elevenes TEAM. 

Korona – tilbake til normalen i skoler

For oss er de største endringene at trafikklysmodellen fjernes og at ordinære fraværsregler blir gjeninnført fra 11.oktober.

Les artikkelen Korona - tilbake til normalen i skoler og barnehager fra udir og tilbake til normalen i skoler og barnehager fra regjeringen.no

Aktuelt

Til toppen