Valg av programfag

Generell informasjon om realfag og språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

  • Alle elever må velge minimum to fag fra eget programområde (SSØ eller Realfag) som de skal bygge videre på i Vg3 (fordypning).
  • Alle elever må velge matematikk i Vg2; enten Matematikk 2P, Matematikk S1 eller Matematikk R1. Matematikk S og R kan brukes til fordypning både på SSØ og Realfag.
  • Alle elever må velge matematikk og tre programfag.

Spesielt for matematikk er det viktig å være klar over at det ikke anbefales å velge S- eller R-matte hvis du har P-matte i Vg1. Spør matematikklæreren din om faglige råd og en rådgiver om praktiske konsekvenser før du velger noe som ikke er anbefalt. Det er mulig å gå fra Matematikk 1T til Matematikk 2P.

Dersom søkningen til et fag blir for stor, vil det være fortrinnsrett for SSØ-elever til fag som ligger inn under SSØ, mens realfagselever har fortrinnsrett til fag som ligger inn under Realfag. Etter det vil karaktersnitt fra Vg1 telle.

Dersom et fag får svært liten søking, vil skolen kunne avgjøre at faget ikke blir satt i gang. Elever som har valgt et slikt fag, må da ta et omvalg.        

Realfag med forskerlinje

På forskerlinjen velger du Matematikk R1, Kjemi 1, Fysikk 1 og Teknologi og Forskningslære 1.
Alle som går forskerlinje tar faget Teknologi og design på UIS. I tillegg kan du velge faget Programmering og modellering X om du ønsker det.

OBS! For å kunne velge Teknologi og Forskningslære 1 må du ha hatt Teknologi og Forskningslære X i Vg1.
Elever på forskerlinjen må ta Matematikk R2, Kjemi 2, og Fysikk 2 eller Biologi 2 i Vg3.

International Baccalaureate (IB)

Elever som ønsker å gå International Baccalaureate (IB) må sende inn egen søknad til skolen, se skolens hjemmeside, hvor de også gjennomfører fagvalget. Gi gjerne også beskjed til en av våre YoU-rådgivere/Karriereveiledere eller IB koordinator om ønsket.

Fagvalg som gjennomføres i januar/februar 2024

Frist for å gjennomføre fagvalg er 12. februar.