Fraværsrutiner

Alle elever har plikt til å møte og delta.

Det er egne regler for fravær som gjelder for våren 2020. Se mer informasjon på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Informasjon fra UDIR

Elever skal møte fram og delta aktivt i opplæringen. Stort fravær kan på ST føre til at det ikke kan gis halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. På IB er det plikt til å delta underveis for å få opprykk til neste årstrinn og for å få gå opp til eksamen.

Som elev kan du registrere eget fravær i SkoleArena.

Brukerveiledning SkoleArena

Les mer informasjon om viktige bestemmelser og skolens praksis knyttet til elevfravær:

Fravær St. Olav

Rogaland fylkeskommunes fraværsreglement

Til toppen