Fraværsrutiner

Alle elever har plikt til å møte og delta aktivt i opplæringen. Stort fravær kan på ST føre til at det ikke kan gis halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. På IB er det plikt til å delta underveis for å få opprykk til neste årstrinn og for å få gå opp til eksamen.

Midlertidige endringer i fraværsregler

  • Kunnskapsdepartementet forlenger de midlertidige unntakene fra fraværsreglene ut september 2021. 
  • For fravær av helsegrunner gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år)
  • Fravær av helsegrunner skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis

Elevens ansvar ved fravær av helsegrunner

Eleven melder fra til kontaktlærer og faglærere om fraværet i VIS som fremtidig fravær.
Elever over 18 år kan ved sykdom levere egenmelding, foresatte kan levere melding for elever under 18 år. Endringen gjelder for skoleåret 2020-2021.
Hvis eleven er i stand til å delta i undervisningen hjemmefra avtales dette med faglærer i TEAMS/itslearning. 

Elevens ansvar ved fravær av velferdsgrunner eller andre grunner

Eleven melder fra til kontaktlærer og faglærere om fraværet i VIS som fremtidig fravær.

Eleven kan i ettertid av fraværet søke i VIS om fratrekk av fravær på vitnemål av velferdsgrunner. Dette gjelder kun fravær som er registrert i VIS som heldagsfravær.

Skolens fraværsreglement

Les mer informasjon om viktige bestemmelser og skolens praksis knyttet til elevfravær:

Fravær St. Olav (PDF, 187 kB)

Til toppen