Elevsøknader

De aller fleste søknader går gjennom Visma InSchool (VIS).

Disse søknadsprosessene finner du i VIS under "Mine søknader": 

Disse søknadsprosessene finner du i VIS under "Mine søknader":
Søknad Merknad
Søknad om fritak i vurdering i norsk sidemål Legg ved nødvendig dokumentasjon.
Søknad om fritak for vurdering i kroppsøving Vedlegg med faglærers uttalelse må legges ved. Skjema finner du lenger nede på denne siden.
Søknad om fritak for opplæring i kroppsøving Vedlegg med faglærers uttalelse må legges ved. Skjema finner du lenger nede på denne siden.
Søknad om fratrekk av fravær Brukes for å søke om at fravær ikke skal stå på vitnemål/kompetansebevis.
Søknad om tilrettelegging av eksamen Legg ved nødvendig dokumentasjon.
Melde ifra om fremtidig fravær Eventuell dokumentasjon må leveres til kontaktlærer. Du kan i tillegg søke skolen om å få dokumentasjonen for fraværet forhåndsgodkjent. Se søknadskjema lenger nede på denne siden.

Andre skjema: 

Til toppen