Skolerute

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedager,
se opplæringsloven § 3-2.