Forsøksordning med vurdering uten karakter i orden og oppførsel

St. Olav deltar dette skoleåret i et forsøk med vurdering i orden og oppførsel uten karakter. Dette vil si at elever ikke vil få karakter i orden og oppførsel, men at vurderingen vil skje gjennom samtaler med kontaktlærer. 

Informasjonsskriv om forsøket (PDF, 63 kB)