Studiespesialiserende med forskerlinje

Ønsker du å studere på høyskole eller universitet? Da er studiespesialisering for deg. Du kan velge mellom IB, realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Hvorfor velge studiespesialisering med forskerlinje? 

Du lærer

  • matematikk
  • kjemi
  • fysikk
  • teknologi
  • programmering
  • andre teoretiske fag

Du bør være

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • interessert og motivert for å jobbe med naturfagene
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Hvorfor velge forskerlinjen ved St.Olav vgs?

Det satses på "Talenter i realfag", det vi på St. Olav kaller for Forskerlinjen. Tilbudet er en variant av et treårig realfagsløp, men har i tillegg til ordinære programfag en kombinasjon med studieturer, prosjekter og fag på Universitetet i Stavanger (UiS). Vi legger altså til rette for at du kan begynne litt forsiktig på høyere utdanning mens du ennå går på videregående skole.

På Forskerlinjen i Vg1 vil tar elevene faget Teknologi og forskningslære X. De deltar også i et samarbeidsprosjekt med Equinor om karbon fangst og lagring. Elevene er samlet som en klasse i de fleste fag, noe som gir en synergieffekt i at elevene kan hjelpe hverandre fram, både med tanke på hvordan de når faglige mål, og for å få et nettverk med andre elever som er interessert i realfag. 

I Vg2 har forskerlinjen et samarbeid med Universitetet i Stavanger, som gjør det mulig for elevene å få studiepoeng samtidig som de går på videregående skole. Ikke mange videregående skoler i Norge har et slikt samarbeid med et universitet. Forskerlinje Vg2 har en en studietur i løpet av skoleåret.

Det er mulig for elever som går forskerlinje i Vg3 å ta eksamen i ulike fag på Universitetet i Stavanger. Dette er ikke et krav, men noen elever opplever det å tyvstarte på universitetsstudier som svært motiverende. Disse elevene får faglig veiledning av lærere på St. Olav i enkelte av fagene. I Vg3 har forskelinjeelevene hatt en studietur til Sveits, der besøk på CERN og en tur i "Einsteins fotspor" i Bern har stått på programmet.

Første året - Vg1  

Du går på skole i tre år, og du må ha både fellesfag og programfag i løpet av de tre årene. På Vg1 er alle fagene fellesfag, men du velger hvilket fremmedspråk og hvilken type matematikk du vil ha. Det er 30 timer i uken med undervisning i ulike fag.

Vg1


Andre året - Vg2

På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, har du fire programfag sammen med faget Teknologi og Design på Universitetet i Stavanger.

På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål.

Vg2

 

Tredje året - vg3

 På Vg3 fortsetter du med to av programfagene du valgte som fordypning på Vg2. Du har totalt 30 timer undervisning per uke.

Vg3

 

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. 

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  

Du finner søknadsfrister og - krav på samordnaopptak.no

Til toppen