Søke skoleplass

Søknadsfrister:

1. mars (ordinær frist)

1. februar ved søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling 

Søk på Vigo

Du må bruke MinID for å søke. Pass på å ha pinkoder/innlogging i orden i god tid innen fristen.

Les mer om å søke skoleplass på Rogaland fylkeskommunes nettsider og Vilbli.no.