Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk med å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Det er nulltoleranse for krenkelser og mobbing. Alle som arbeider i skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn tiltak.

Elever som opplever krenkelser eller mobbing, eller som ser at andre elever utsettes for dette, bes snarest om å varsle dette til kontaktlærer/personal tutor, faglærer, rådgiver, elevansvarlig avdelingsleder eller rektor. Foresatte som får kjennskap til krenkelser eller mobbing på skolen bes om å varsle skolen så snart som mulig.              

Under finner du lenker til handlingsplan som beskriver hvordan St. Olav videregående skole arbeider for å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing, samt kobling til nettstedet Nullmobbing og informasjonsside fra Fylkesmannen i Rogaland.