Rådgivere

Du finner rådgiverne på rom 204 og 205. Kom innom når det passer, eller send oss en mail eller sms.

Kontortidene er veiledende, vi er på klassebesøk og andre ting i perioder. Er «din» rådgiver vekke – ta kontakt med en av de andre. 

Sosialpedagogisk rådgiver (SOS) har følgende oppgaver:

  • Gi råd og veiledning til elever i spørsmål av personlig/sosial karakter
  • Formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner
  • Samarbeide med elever, foreldre, skolens personale og instanser i og utenfor skolen.

Karriereveileder har følgende oppgaver:

  • Veiledning og rådgiving om valg av utdanningsveier og valg av yrke.
  • Informasjon om utdanningsveier, arbeidsmarked, søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger i inn- og utland.
  • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy.  

Alle rådgivere har tausetsplikt.