Helsesykepleier

Skolens helsesykepleier er dessverre sykemeldt, og det vil derfor være redusert tilbud  for helsesykepleier tilgjengelig på skolen en stund framover. Helsesykepleier Elisabeth vil være tilgjengelig på skolen mandag 15. februar og mandag 22. februar. Både elever, lærere og foresatte er velkomne til å ta kontakt med Helsestasjon for ungdom, Nytorget 1. Tilbudet er gratis. For mer informasjon, se nettsiden: https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/helsestasjon-for-ungdom/ 

Åpningstid for drop-in til helsesykepleier (sjekk gjerne nettsiden over for eventuelle endringer): 
Mandag: 13-17 
Torsdag 13-17 

Bestilling av time: 900 93 544 

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Tilbudet er gratis.

Dersom du er syk med feber, hoste eller forkjølelse/vond hals skal du ikke komme til oss.

Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.
Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom, telefon 900 93 544. 

Helsestasjon for ungdom i Stavanger åpner også for drop-in!

Åpningstid drop-in:

Tirsdag, onsdag og torsdag: 12.00-15.00

Ta kontakt på telefon 900 93 544 dersom du ønsker å bestille en time på forhånd eller har spørsmål til helsesykepleier.

Selvtest (klamydia/gonoré) kan du ta selv på toalettet på Helsestasjon for ungdom:
Mandag og fredag: 08.00-15.00
Tirsdag, onsdag og torsdag: 08.00-17.00

Det er viktig at du ikke kommer til oss dersom du er syk med luftveissymptomer. Vi ser også helst at du kommer alene til timen, venner kan vente utenfor.

Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Ved behov kan vi henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.
Du kan for eksempel snakke med oss om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav.

Til toppen