Klage på skriftlig eksamen

En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

  • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
  • Eleven bør rådføre seg med en lærer før hen klager
  • Eleven må levere klagen skriftlig
  • Eleven trenger ikke å begrunne klagen
  • Eleven må skrive under på klagen
  • Eleven skal levere klagen til skolen

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen. 

Publisering og klagefrist for skriftlig eksamenskarakter

  • Karakterene fra skriftlig eksamen blir publisert i VIS etter fellessensueren.
  • Klagefristen er 10 dager fra eleven har fått vite karakteren.
  • Avgangselever har mulighet til å levere klage innen en hurtigklagefrist på våren, for at en eventuell endring på karakter skal komme med på årets vitnemål.
  • Klagen leveres ferdig utfylt og signer i skolens resepsjon, eller på skolens e-post stolav-vgs@skole.rogfk.no

Klageskjema for skriftlig eksamen (DOCX, 57 kB)