Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette. Søknad gjøres i Visma InSchool under "Mine søknader". Legg ved nødvendig dokumentasjon fra sakkyndig.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, eller opplesning av oppgaver.