Tilgang for foresatte i VIS

Foresatte får en egen tilgang til vårt skoleadministrative system (VIS) for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.

Les mer