Tilbud til ungdomsskoleelever om fag på videregående

St. Olav vgs tilbyr elever på ungdomstrinnet å ta fag i Vg1. Mer informasjon om tilbudet finnes her på hjemmesiden.

Velkommen til informasjonsmøte for elever og foresatte onsdag 7. juni kl 18.00 i Amfiet på St. Olav vgs.

Foresatte og/eller elever som ikke kan møte kan kontakte Eva Støkken for informasjon om tilbudet.