Forsert løp

St. Olav tilbyr forsert løp. Det vil si at elever kan ta fag fra høyere trinn. Ungdomsskoleelever kan ta utvalgte fag på videregående nivå, og videregående elever kan ta utvalgte fag på universitetsnivå. Forsert løp gir inspirasjon og økt motivasjon til elever som har stor arbeidskapasitet. 

Hvilke fag tilbys?
På St. Olav tilbyr vi forsert løp i matematikk, naturfag og engelsk. Elever som velger forsert løp følger undervisningen sammen med videregående elever. 

Hvem får plass?
Elever som ønsker, og blir anbefalt av sin ungdomsskole, kan få plass. Ved stor pågang kan St. Olav få kapasitetsproblemer. Da vil elever bli valgt ut etter en skjønnsmessig vurdering i samarbeid med ungdomsskolene.

Organisering
Elevene har behov for å koordinere undervisningen på videregående og ungdomsskolen. I matematikk har St. Olav timeplanfestet matematikktimer spesielt for elever som velger forsert løp, slik at ungdomsskolene kan tilpasse sine timeplaner til tidspunktene. Matematikkundervisningen i 1T er lagt til mandager kl. 1300-1500, torsdager kl. 0810-0910 og fredager kl. 0810-0910. I naturfag og engelsk går elevene inn i en av de ti gruppene på St. Olav. Organiseringen av dette skjer etter individuelle avtaler. Elevene som skal følge forsert løp får mer informasjon i et eget møte ved skolestart. Det er mulig å avslutte forsert løp når som helst.

Erfaringsmessig får elever som følger forsert løp svært gode karakterer, men det er fortsatt mulig å ta faget på nytt neste skoleår.

Samarbeid med universitetet
St. Olav har et samarbeid med Universitetet i Stavanger slik at elever som har kapasitet til det, har muligheten til å ta fag på universitetsnivå. Det vil si at elever som velger forsert løp i matematikk vil ha mulighet til ta matematikk R1 i Vg1 og matematikk R2 i Vg2. For elever som tar forsert løp i naturfag eller engelsk, vil vi prøve å finne en tilsvarende løsning, dersom det er mulig. Elever som er ferdige med et programfag etter Vg2 kan velge fag på Universitetet i Stavanger ut fra en meny som de kan følge i Vg3. Elever som skal følge MAT100 på UIS, må ha karakteren fem eller bedre i R2.

Vil du vite mer?
St. Olav inviterer ungdomsskoler til et informasjonsmøte i mai/juni hvert år.