Forsert løp

St.Olav tilbyr forsert løp. Det vil si at i utvalgte fag kan ungdomsskoleelever følge undervisning på videregående nivå. Forsert løp gir inspirasjon og økt motivasjon til elever som opplever for lite utfordringer i ungdomsskolen. 

Klikk for stort bilde Hvilke fag tilbys?
På St.Olav tilbyr vi forsert løp i matematikk, naturfag og engelsk. Elever som velger forsert løp følger undervisningen sammen med videregående elever. 

Hvem får plass?
Elever som ønsker, og blir anbefalt av sin ungdomsskole, kan få plass. Ved stor pågang kan St.Olav få kapasitetsproblemer. Da vil elever bli valgt ut etter en skjønnsmessig vurdering i samarbeid med ungdomsskolene.

Organisering
Elevene har derfor et behov for å koordinere undervisningen på videregående og ungdomsskolen. I matematikk har St.Olav timeplanfestet matematikktimer spesielt for elever som velger forsert løp, slik at ungdomsskolene kan tilpasse sine timeplaner til tidspunktene. Matematikkundervisningen i 1T er lagt til mandager kl. 1300-1500, torsdager kl. 0810-0910 og fredager kl. 0810-0910. I naturfag og engelsk går elevene inn i en av de ti gruppene som skolen har. Organiseringen av dette skjer etter individuelle avtaler. Elevene som blir tatt inn blir kalt inn til eget møte ved skolestart der de blant annet får praktisk informasjon, får truffet læreren sin og utlevert lærebøker. 

Elever som ombestemmer seg etter å ha prøvd forsert løp, kan hoppe av når som helst. Karakterene på de som velger forsert løp har vært meget gode, men hvis en elev ikke er fornøyd med karakteren, kan hun/han ta faget på nytt neste år. 

St.Olav samarbeider med universitetet
St.Olav har et samarbeid med Universitetet i Stavanger slik at elever som har kapasitet til det, har muligheten til å ta fag på universitetsnivå. Det vil si at elever som velger forsert løp vil i Vg1 ha mulighet til å velge Vg2-fag som bygger på matematikk 1T, naturfag eller engelsk. Elever vil da i Vg3 være ferdig med et fag, og kan velge fag på Universitetet i Stavanger ut fra denne  menyen

Vil du vite mer?
Ta kontakt med avdelingsleder for realfag på St.Olav for mer informasjon. Dere kan også ta kontakt for å få invitasjon til det årlige informasjonsmøtet i månedsskiftet mai/juni. I år vil møtet bli avholdt på St.Olav onsdag 3.juni klokken 1800. For å følge gjeldende smittevernregler vil vi notere ned navn på de som møter og fordele på to rom hvis oppmøtet er stort. Oppmøtested er ved hovedinngangen til St.Olav i Jens Zetlizgt 33.

Til toppen