Forsert løp

St. Olav tilbyr forsert løp. Det vil si at elever kan ta fag fra høyere trinn. Ungdomsskoleelever kan ta utvalgte fag på videregående nivå, og videregående elever kan ta utvalgte fag på universitetsnivå. Forsert løp gir inspirasjon og økt motivasjon til elever som har stor arbeidskapasitet. 

Hvilke fag tilbys?
På St. Olav tilbyr vi forsert løp i matematikk, naturfag og engelsk. Elever som velger forsert løp følger undervisningen sammen med videregående elever. 

Hvem får plass?
Elever som ønsker, og blir anbefalt av sin ungdomsskole, kan få plass. Ved stor pågang kan St. Olav få kapasitetsproblemer. Da vil elever bli valgt ut etter en skjønnsmessig vurdering i samarbeid med ungdomsskolene.

Organisering
Elevene har behov for å koordinere undervisningen på videregående og ungdomsskolen. I matematikk har St. Olav timeplanfestet matematikktimer spesielt for elever som velger forsert løp, slik at ungdomsskolene kan tilpasse sine timeplaner til tidspunktene. Matematikkundervisningen i 1T er lagt til mandager kl. 1300-1500, torsdager kl. 0810-0910 og fredager kl. 0810-0910. I naturfag og engelsk går elevene inn i en av de ti gruppene på St. Olav. Organiseringen av dette skjer etter individuelle avtaler. Elevene som skal følge forsert løp får mer informasjon i et eget møte ved skolestart. Det er mulig å avslutte forsert løp når som helst.

Erfaringsmessig får elever som følger forsert løp svært gode karakterer, men det er fortsatt mulig å ta faget på nytt neste skoleår.

Samarbeid med universitetet
St. Olav har et samarbeid med Universitetet i Stavanger slik at elever som har kapasitet til det, har muligheten til å ta fag på universitetsnivå. Det vil si at elever som velger forsert løp vil i Vg1 ha mulighet til å velge Vg2-fag som bygger på matematikk 1T, naturfag eller engelsk. Elever vil da i Vg3 være ferdig med et programfag, og kan velge fag på Universitetet i Stavanger ut fra en meny.

Vil du vite mer?
St. Olav inviterer ungdomsskoler til et informasjonsmøte i mai/juni hvert år. 

Til toppen