Smittesituasjon på St. Olav

Det har den siste tiden vært et mindre antall smittetilfeller blant elevene på skolen. Berørte lærere informeres og elever som går i samme klasse som smittede elever blir tilbudt hurtigtest.  Vi følger gjeldende råd og anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet og Stavanger kommune.

Til toppen