Gjennomføring av elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen ble gjennomført torsdag 7. desember. 

Formålet med Elevundersøkelsen er å gi elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

For mer informasjon