Invitasjon til informasjonsmøte for foresatte til elever i 2ST

Velkommen til informasjonsmøte:

  • Kontaktlærerne informerer om oppstart, klassemiljø og erfaringer så langt
  • Avdelingsleder informerer kort om aktiviteter og skolens håndtering av smittevern

St. Olav videregående skole ønsker å etablere kontakt med foresatte tidligst mulig. Likevel blir det vanskelig å orientere om elevenes faglige utvikling så tidlig i skoleåret. Kontaktlærerne vil derfor invitere elev og foresatt til samtale ved terminslutt.

Av smittevernhensyn må alle registrere seg med navn og mobilnummer ved ankomst. Det er derfor viktig å møte i god tid. Elevlister ligger ved inngangen.

Møtet vil vare ca. 40 min

Velkommen!

2ST tirsdag 22. september 2020
2ST tirsdag 22. september 2020
Klasse Tidspunkt Rom Kontaktlærere
2STE 1700 -1745 AMFI Bente
2STB 1700 -1745 GYMSAL Kornelia
2STC 1800 -1845 AMFI Grete
2STD 1800 -1845 GYMSAL Tone
2ST onsdag 23. september 2020
2ST onsdag 23. september 2020
Klasse Tidspunkt Rom Kontaktlærere
2STA 1700 -1745 AMFI Marte
2STF 1700 -1745 GYMSAL Gaute
2STG 1800 -1845 AMFI Kjersti
2STH 1800 -1845 GYMSAL Inge
Til toppen