Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

Hvorfor velge SSØ?

du er engasjert i samfunnsspørsmål og opptatt av rettferdighet, eller du ønsker å studere eller jobbe i utlandet.

du lever i en global verden og det gir deg mange valgmuligheter i fremtiden. Gode språkkunnskaper gir deg et bedre grunnlag for å utforske denne verden.

du kan velge fra en bred meny av fag innen både språk, samfunnsfag og økonomi og du vil være godt rustet til å ta del i samfunnsdebatten.

du får generell studiekompetanse som gir deg adgang til de fleste studier i Norge.

Hvorfor på SSØ på StOlav?

Vi har engasjerte og godt utdannede lærere som ansporer eleven til god innsats i klasserommet og på andre læringsarenaer. På St.Olav er det lov å være flink.

Vi tilbyr en bred fagmeny med språkene fransk, spansk og tysk og engelsk, dessuten politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi, psykologi, rettslære, markedsføring og  næringslivsøkonomi.

Vi arrangerer Mini-FN for alle videregående skoler i Rogaland i samarbeid med FN – sambandet. 

SSØ

Vi har partnerskapsavtaler med Handelshøyskolen BI, SR- Bank og Stavanger Aftenblad. Vi samarbeider med Arkeologisk Museum, Stavanger Museum, Stavanger fengsel, Skatt Vest, Stavanger Politikammer, Stavanger kulturhus, Kino 1, DKS - Den kulturelle skolesekken og Fremmedspråksenteret.

Vi deltar i konkurranser som Europeisk Ungdomsparlamentet og Holbergprisen i skolen.

På St. Olav drar vi på en tverrfaglig studietur i fremmedspråk og historie i Vg2, og de siste årene har vi reist til Berlin, Salamanca og Nice.

Til toppen