Realfag

Hvorfor velge realfag?

Verden vil trenge fagkompetanse for å løse klima-, ressurs- og energiutfordringer i årene framover. Realfagene danner grunnlag for å kunne studere, forske og jobbe videre for å løse disse utfordringene.

Hvorfor velge realfag på St. Olav vgs?

På St. Olav videregående finner du et stort realfagsmiljø med mange engasjerte medelever og lærere. Skolen har mange velutstyrte laboratorier som gjør undervisningen variert og spennende. Vi har også god kompetanse innenfor teknologifag og programmering. Realfagselever på St. Olav deltar hvert år i ulike konkurranser som olympiader i ulike fag og Abelkonkurransen i matematikk.

Som en av landets største skole innen realfag tilbyr vi alle realfagene: matematikk, biologi, fysikk,

programmering og modellering, informasjonsteknologi, kjemi og geofag, Vi har også forskerlinje i realfag som har faget teknologi og forskningslære. Du kan kombinere realfag med fag fra SSØ (språk, samfunn og økonomi) men du må ha minst to realfag som bygger på hverandre over to år. 

St. Olav er en Lektor2-skole og har kontakt med flere eksterne partnere innen realfag. Du får tilleggspoeng  for realfag.

To elever som arbeider med skolearbeid på datamaskin - Klikk for stort bilde