Realfag

Norge har i dag et underskudd på realfaglig kompetanse både innenfor teknologisk industri og offentlig virksomhet. Myndighetene oppmuntrer til å ta realfag ved bl.a. å gi fordypningspoeng. St.Olav er store på programområde for Realfag og kan her tilby tilnærmet samtlige programfag. Skolen har dyktige lærere og mye teknisk utstyr på laboratoriene. 

Den klassiske og faglig mest krevende fagkombinasjonen på realfag er Matematikk for realfag (R1-R2), Fysikk og Kjemi. Men du kan også velge fag i stedet for dette, som f.eks. Biologi, Geofag, Matematikk X og Informasjonsteknologi. Som en av noen prøveskoler i landet kan St.Olav tilby faget Programmering og modellering X. Du kan kombinere med SSØ-fag f.eks. innen økonomi, språk eller annet, og du kan i Vg2 ha Breddeidrett. Du må ha minst 2 realfag som bygger på hverandre over 2 år. På St. Olav organiserer vi klassene etter programområde i Vg2 og Vg3.

St.Olav er en lektor2-skole og har kontakt med flere eksterne partnere innen realfag. Realfag drar på en kombinert språk- og historietur til det landet som har fremmedspråket du studerer. De som velger Geofag 1 drar du i stedet for til Pyreneene på feltekskursjon.

Til toppen