Internasjonal klasse Vg1

Internasjonal klasse på Vg1 er for deg som vurderer å gå videre på International Baccalaureate (IB) og/eller som vil styrke engelskkunnskapene. Når det gjelder faglig innhold og eksamensordning, er tilbudet identisk med Vg1 i studiespesialiserende utdanningsprogram og gir akkurat de samme valgmulighetene videre.

 

Spesielt for Internasjonal klasse er følgende:

  • I noen fag vil du få tilbud om opplæring i enkelte tema både på norsk og engelsk. 
  • I noen fag lærer du å bruke engelske begreper i tillegg til de norske.
  • Du får én time per uke i faget "Critical Thinking" som undervises fullt ut på engelsk. Faget har ikke eksamen eller karakter, men er ment å utvikle din evne til å tenke selvstendig og kritisk. Dessuten utvikler du dine ferdigheter i engelsk. 
  • Du har god kontakt med IB gjennom CAS-aktiviteter og sosiale arrangement.

Du står fritt til å søke hva du vil i Vg2. Ved oversøking legger vi vekt på karakterer fra ungdomsskolen. Dersom du vil søke Internasjonal klasse søker du på vanlig Vg1, men krysser av for internasjonal klasse i tilleggskjemaet som ligger på hjemmesiden før skolestart.