Internasjonal klasse Vg1

Du kan søke deg inn i vår Internasjonale klasse på Vg1. Når det gjelder faglig innhold og eksamensordning, er tilbudet identisk med Vg1 i studiespesialiserende utdanningsprogram og gir akkurat de samme valgmulighetene videre.

Klikk for stort bilde 

Spesielt for Internasjonal klasse er følgende:

  • I noen fag vil du få tilbud om opplæring i enkelte tema både på norsk og engelsk, og noen tema kan bli gjennomgått med engelske begreper i tillegg til de norske.
  • Du får én time per uke i faget "Critical Thinking" som undervises fullt ut på engelsk. Faget har ikke eksamen eller karakter, men gir deg en smakebit av IB-faget Theory of Knowledge. Critical Thinking er ment å utvikle din evne til å tenke selvstendig og kritisk. Dessuten vil du kunne utvikle dine ferdigheter i engelsk. 
  • Noen elever i den Internasjonal klassen deltar i et en-ukes utvekslingsprogram med elever fra Finland, Polen, Italia og Skottland (LEAP). I år går turen til Cunio i Italia.  Dette er en del av Erasmus-programmet.

Internasjonal klasse er ment for deg som vurderer å gå videre på International Baccalaureate (IB) og/eller som vil styrke engelskkunnskapene. Du står fritt til å søke hva du vil i Vg2. Ved oversøking legger vi vekt på karakterer fra ungdomsskolen. Dersom du vil søke Internasjonal klasse, søker du på vanlig Vg1, men krysser av for internasjonal klasse i tilleggskjemaet som ligger på hjemmesiden før skolestart.

Kort om LEAP i Internasjonal klasse på St. Olav vgs

LEAP er et europeisk ERASMUS-prosjekt som står for Linked European Awareness Program og inkluderer skoler fra Finland, Italia, Polen, Skottland og Norge. Det har som målsetning å knytte kontakter mellom ungdom fra forskjellige nasjoner og skape økt kulturforståelse.  

Prosjektet startet i 1994 på et multikulturelt seminar i Lockerbie i Skottland etter Pan-Am-katastrofen. Det var viktig for ungdom fra Lockerbie å få kontakt med ungdommer fra andre nasjoner. St Olav vgs har siden den gang enten vært vertskap eller deltatt med elevgrupper i de forskjellige landene involvert i prosjektet.

Til toppen