Internasjonal klasse Vg1

Internasjonal klasse på Vg1 er for deg som vurderer å gå videre på International Baccalaureate (IB) og/eller som vil styrke engelskkunnskapene. Når det gjelder faglig innhold og eksamensordning, er tilbudet identisk med Vg1 i studiespesialiserende utdanningsprogram og gir akkurat de samme valgmulighetene videre.

 

Spesielt for Internasjonal klasse er følgende:

  • I noen fag vil du få tilbud om opplæring i enkelte tema både på norsk og engelsk, og noen tema kan bli gjennomgått med engelske begreper i tillegg til de norske.
  • Du får én time per uke i faget "Critical Thinking" som undervises fullt ut på engelsk. Faget har ikke eksamen eller karakter, men er ment å utvikle din evne til å tenke selvstendig og kritisk. Dessuten utvikler du dine ferdigheter i engelsk. 
  • Noen elever i den Internasjonal klassen deltar i et en-ukes utvekslingsprogram med elever fra Finland, Polen, Italia og Skottland (LEAP) som er en del av Erasmus+ programmet.

Du står fritt til å søke hva du vil i Vg2. Ved oversøking legger vi vekt på karakterer fra ungdomsskolen. Dersom du vil søke Internasjonal klasse søker du på vanlig Vg1, men krysser av for internasjonal klasse i tilleggskjemaet som ligger på hjemmesiden før skolestart.

Kort om LEAP i Internasjonal klasse på St. Olav vgs

LEAP er et europeisk ERASMUS+ prosjekt som står for Linked European Awareness Program og inkluderer skoler fra Finland, Italia, Polen, Skottland og Norge. Det har som målsetning å knytte kontakter mellom ungdom fra forskjellige nasjoner og skape økt kulturforståelse.