Stipend/legat

Elever som tar avsluttende eksamen på St. Olav videregående skole har sjans til å søke etter støtte til høyere utdanning.

Alle som sender inn søknad vil motta en bekreftelse på mottatt søknad på e-post. Har du sendt inn søknad, men ikke mottatt bekreftelse innen søknadsfristen, ta kontakt.