Stipend/legat

Elever som tar avsluttende eksamen på St. Olav videregående skole har sjans til å søke etter støtte til høyere utdanning.