Skolens visjon

Åpne dører mot verden!

Mangfold:

  • Vi inkluderer og gir plass til alle.
  • Vi verdsetter ulike tankesett og personligheter.
  • Vi er sammen om en variert og tilpasset undervisning.

Mestring:

  • Vi motiverer hverandre og har lyst til å lære.
  • Vi utvikler oss selv og hverandre gjennom faglig og sosialt samarbeid.
  • Vi er utforskende, utholdende, kreative og optimistiske.

Muligheter:

  • Vi åpner for læring i nåtid og fremtid.
  • Vi gir stor frihet til å velge blant mange fag, videre studier og yrker.
  • Vi vokser som mennesker.

Vi er mangfold, skaper mestring og gir muligheter!

Elever i klasserom - Klikk for stort bilde