Skolens ledelse

 Bilde av Karl Roar Vigmostad - Klikk for stort bilde

Karl Roar Vigmostad
Rektor

Epost: karl.roar.vigmostad@skole.rogfk.no
Telefon: 99736181 / 51922902

    

Ellen-Kristine Endresen Helgeland
Avdelingsleder og stedfortreder for rektor
Elevansvar: Vg1 1STA, 1STB, 1STC, 1STD og 1STE
Fagansvar: Norsk og Engelsk

Epost: ellen-kristine.endresen.helgeland@skole.rogfk.no
Telefon: 41681200 / 51922915

   

Anita Tindeland 
Avdelingsleder
Elevansvar: Vg1 1STF, 1STG, 1STH, 1STI og 1STJ
Fagansvar: Matematikk, Naturfag og Geografi

Epost: anita.tindeland@skole.rogfk.no
Telefon: 9587871151922908

Bilde av Fiona Andvik - Klikk for stort bilde 

Fiona Andvik
Avdelingsleder
Elevansvar: IB
Fagansvar: IB-fagene

Epost: fiona.andvik@skole.rogfk.no
Telefon: 91135814 / 51922910

Anonym - Klikk for stort bilde  

Arne-Petter Gjørøy
Avdelingsleder
Elevansvar: Vg2 2STA, 2STB, 2STC og 2STD
Fagansvar: Kroppsøving, Historie og Religion

Epost: arne-petter.gjoeroey@skole.rogfk.no
Telefon: 92053847 / 51922912

Bilde av Eva Støkken - Klikk for stort bilde  

Eva Støkken
Avdelingsleder
Elevansvar: Vg2 2STE, 2STF, 2STG og 2STH
Fagansvar: Programfag innen Realfag og Forskerlinjen

Epost: eva.stokken@skole.rogfk.no 
Telefon: 48126297 / 51922911

Bilde av Liv Irene Tysland - Klikk for stort bilde  

Liv Irene Tysland 
Avdelingsleder
HMS-ansvarlig
Elevansvar: Vg3
Fagansvar: Programfag innen SSØ, Fremmedspråk og Samfunnskunnskap

Epost: liv.irene.tysland@skole.rogfk.no
Telefon: 9055306951922908

Bilde av Eivind Sædberg - Klikk for stort bilde 

Eivind Sædberg 
Avdelingsleder administrasjon

Epost: eivind.sedberg@skole.rogfk.no
Telefon: 47259577 / 51922903

Til toppen