Miljøfyrtårn

St. Olav videregående skole er Miljøfyrtårnsertifisert.

Les mer på Miljøfyrtårnets nettsted.

Miljøfyrtårn.no

Klima- og miljørapport

Vi ønsker å vise frem arbeidet vi gjør og inspirere flere til miljøinnsats. Her er lenke til den årlige klima- og miljørapporten.

Klima- og miljørapport for 2023