Informasjon til avgangselever

Denne informasjonen er aktuell for elever når de er ferdige på vg3 her på skolen. Vitnemålene produseres etter alle standpunkt og eksamenskarakterer er publisert.

Elektronisk vitnemål på Samordna opptak (NVB):

Når vitnemålene er skrevet ut vil de også bli tilgjengelig elektronisk i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) - Samordna opptak. De som har søkt studier i årets opptak får en melding fra Samordna opptak/ NVB når det er blitt lastet opp et vitnemål. Logg deg inn og sjekk at alt stemmer (navn, fag og karakterer). Dette gjøres i Samordna opptak sin søkerportal: https://sok.samordnaopptak.no/#/. Gi beskjed så fort som mulig hvis noe er feil. 

Papirutgaven av vitnemålet:

Denne skal hentes i skolens resepsjon etter at du har fått beskjed fra skolen om at papirvitnemålet er klart. Husk å ha med legitimasjon. Det følger med to godkjente kopier i tillegg til originalen.

Dersom du har søkt på private høyskoler eller studier i utlandet, krever disse at du leverer dokumentasjon selv. Da må du selv sørge for å få sendt dette innen fristen du har fått oppgitt av det aktuelle studiestedet.

Selv om du ikke trenger vitnemålet ditt til å søke studier akkurat nå, oppfordrer vi alle til å hente det. Dette er et viktig dokument som du må ta godt vare på. En utskrift av det elektroniske vitnemålet på samordna opptak er ikke et godkjent dokument siden det ikke har stempel og signaturer fra skolen. Har du ikke mulighet til å hente vitnemålet selv kan andre gjøre det for deg hvis de har med seg en signert fullmakt. Vitnemålet kan også hentes etter sommerferien.