Hva får du tilgang til som foresatt?

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

  • Egne kontaktopplysninger
  • Timeplan
  • Historikk - oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen.
    (Foresatte har ikke tilgang til fravær for eleven i menypunktet som heter Fravær, men under menypunktet Historikk)
  • Læreplan   

Foresatte til elever over 18 år får ikke automatisk tilgang til informasjon i systemet.  Det er eleven selv som gir og godkjenner tilgangen til foresatte i VIS. Eleven kan gi foresatte tilgang til punktene over. Husk at samtykke må leveres først. Les mer her.