Trivsel og elevaktiviteter

På St. Olav har vi et godt skolemiljø med et bredt tilbud av aktiviteter også utenom undervisningstimene. Mange av aktivitetene skjer i studietimen på tirsdager eller i aktivitetstimen på torsdager. Skolen har to miljølærere: Kjetil Solvig og Arve Andersen.

Elevaktiviteter:
- Bli-kjent aktiviteter i skolestarten, blant annet miljødag
- To turneringer arrangert av miljølærerne, en om høsten og en om våren
- Teatergruppe
- Maisha Mema-prosjektet med tur, informasjon og innsamlingsdag
- Skolekor som øver i november og desember, og opptrer ved avslutningen i Domkirken før jul
- Diverse fagkonkurranser
- Creative Evening med IB
- Trening med rektor tirsdager etter skoletid i september og mars
- Juleball
- Klubber organisert av elevene/ elevrådet
- Mulighet for bordtennis og basketball i skolegården
- Ski- og aktivitetsdag i alternativ uke
- Sosiale aktiviteter i studietimen arrangert av elevrådsstyret og miljølærerne
- Miljøturer til Viglesdalen for Vg1 i mai/ juni
- Og mye mer!

Til toppen