Trivsel og elevaktiviteter

På St. Olav har vi et godt skolemiljø med et bredt tilbud av aktiviteter også utenom undervisningstimene. Mange av aktivitetene skjer i studietimen på tirsdager eller i aktivitetstimen på torsdager.

Elevaktiviteter:

 • Bli-kjent aktiviteter i skolestarten, blant annet miljødag
 • To turneringer arrangert av miljølærerne, en om høsten og en om våren
 • Teatergruppe
 • Maisha Mema-prosjektet med tur, informasjon og innsamlingsdag
 • Skolekor som øver i november og desember, og opptrer ved avslutningen i Domkirken før jul
 • Diverse fagkonkurranser
 • Creative Evening med IB
 • Juleball
 • Klubber organisert av elevene/ elevrådet
 • Mulighet for bordtennis og basketball i skolegården
 • Ski- og aktivitetsdag i alternativ uke
 • Sosiale aktiviteter i studietimen arrangert av elevrådsstyret og miljølærerne
 • Miljøturer til Viglesdalen for Vg1 i mai/ juni
 • Og mye mer!