Skoleprogrammet VIP

VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen og er en tjeneste med flere ulike tiltak. VIP eies av Vestre Viken og finansieres av Helsedirektoratet som en del av satsningen Psykisk helse i skolen​, sammen med andre programmer som dekker hele skoleløpet. 

Hovedmålgruppen for programmet er elever i videregående skoler, og hovedfokuset er forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. 

Du kan lese mer om skoleprogrammet VIP på deres nettsider.

Skoleprogrammet VIP

Informasjon til foresatte (1ST) (PDF, 373 kB)