Leksehjelp

Det er to måter å få gratis leksehjelp. Via Ent3r på UiS eller på sølvberget. 

ENT3R UiS

ENT3R UiS ønsker at elever kommer til Universitetet i Stavanger og blir mottatt av studenter som studerer realfag og ingeniørfag. Intensjonen er at studentene skal opptre som mentorer for elevene. Mentorene vil være rollemodeller for elevene ved å vise dem rundt på universitetet, hjelpe dem med lekser i matematikk og andre realfag, fortelle om livet som student og om mulighetene som finnes ved å studere realfag.

Les mer på www.ent3r.no

Leksehjelp på Sølvberget

I 3. etasje får du hjelp til leksene enten du er elev i ungdomsskolen, videregående skole, privatist eller elev ved voksenopplæring. 

Til toppen