Lånekassen

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.  

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etterat du har fått skoleplass. Søknader som blir sendt inn før inntaket vil bli avvist. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.

Slik søker du om stipend

Har du ungdomsrett og har søkt om opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole? Da er det enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no.

Du kan følge med på hvordan det går med søknaden din, på Dine sider.

Utenlandske elever må normalt ha et fødsels- eller D-nummer, i tillegg til MinID, BankID og en bankkonto.

Lånekassen har laget en oversikt over hva som må være på plass, før elevene kan søke om støtte i Lånekassen.

Les mer om hvordan gjøre eleven klar for å søke om støtte i Lånekassen

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen

Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du

  • slutter eller tar en pause i utdanningen
  • bytter skole eller studieretning
  • flytter hjem til foreldrene dine

Skolen melder fra til Lånekassen hvis du

  • har stort fravær
  • slutter i et fag
  • får fritak fra et fag

Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får. Du er selv ansvarlig for å informere Lånekassen om endringer.

Skal du på utveksling?

Da må du sende inn bekreftelse fra skolen din i Norge og fra utvekslingsorganisasjonen. Du finner mer informasjon om utveksling i utlandet på Lånekassen sine nettsider.

Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no og på Lånekassen sin side på Facebook for deg på videregående skole.

Signering av avtale om støtte for elever under 18 år

Fra undervisningsår 2016–2017 kan foreldre til elever under 18 år få vedtaket om støtte elektronisk og signere digitalt på vegne av barnet. Elevene skal ikke lenger signere for stipend, men må fortsatt signere avtalen hvis de får lån.

Les mer om foreldresignering.

Til toppen