Lånekassen

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.  

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etterat du har fått skoleplass. Søknader som blir sendt inn før inntaket vil bli avvist. 

Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no og på Lånekassen sin side på Facebook.

Slik søker du om stipend

Har du ungdomsrett og har søkt om opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole? Da er det enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no.

Du kan følge med på hvordan det går med søknaden din, på Dine sider.

Utenlandske elever må normalt ha et fødsels- eller D-nummer, i tillegg til MinID, BankID og en bankkonto.

Tilleggslån - korona

Studenter og elever over 18 år som har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen, kan ha rett til et tilleggslån.

Studenter og elever som kan ha rett til lånet må:

  • Kunne dokumentere inntektsnedgang i hele eller deler av perioden fra 16. juni 2020 til 15. juni 2021
  • Motta lån og stipend fra Lånekassen våren 2021
  • Ha fått lån og stipend fra Lånekassen i perioden de hadde nedgang i inntekt

Her finner dere mer informasjon om tilleggslån korona

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen

Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du

  • slutter eller tar en pause i utdanningen
  • bytter skole eller studieretning
  • flytter hjem til foreldrene dine

Skolen melder fra til Lånekassen hvis du

  • har stort fravær
  • slutter i et fag
  • får fritak fra et fag

Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får. Du er selv ansvarlig for å informere Lånekassen om endringer.

Skal du på utveksling?

Da må du sende inn bekreftelse fra skolen din i Norge og fra utvekslingsorganisasjonen. Du finner mer informasjon om utveksling i utlandet på Lånekassen sine nettsider.

 

Til toppen