Få hjelp

Du finner IT-hjelp på rom 104 alle dager fra 8:00 til 15:30.

Hvis du har et problem med PCen din er du alltid velkommen til oss på rom 104. Du trenger ikke banke på; Det er bare å gå inn. Hvis vi ikke er til stedet på kontoret, kan du sende en e-post til it-stolav@skole.rogfk.no.

Vi hjelper deg med det aller meste, men vi kan dessverre ikke gjøre så mye med fysiske feil, for eksempel tastatur som ikke virker, skjerm som ikke går på, fysiske skader. For disse problemene må dere kontakte leverandøren som dere kjøpte PCen fra. Hvis du kjøpte via skoletilbudet kan du lese mer om reparasjon her.