Jod-tabletter

Ved atomulykke kan det bli aktuelt å dele ut jod-tabletter til elever under 18 år. Dette vil kun skje etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

Skolen benytter passivt samtykke, noe som innebærer at de som ønsker å reservere seg mot utdeling av jod-tabletter må fylle ut skjema. Utfylt skjema leveres i skolens resepsjon, eller på e-post til liv.irene.tysland@skole.rogfk.no. Elever over 16 år beslutter selv om de ønsker å reservere seg, mens de under 16 år må ha bekreftelse fra foresatte. 

Skjema for reservering (PDF, 105 kB)