Elevmedvirkning og elevdemokrati

Som elev skal du delta i beslutninger som gjelder egen læring. Dette gjelder blant annet vurdering av eget arbeid, egen kompetanse, og den faglige og sosiale utviklingen. Tilretteleggingen for denne medvirkningen gjøres i de enkelte fag og i samarbeid med de enkelte faglærere. Ved St. Olav gjennomføres det hvert skoleår en egen evaluering i fagene.

St. Olav har et aktivt elevråd som arbeider for å utvikle læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene for elevene ved skolen. Tillitselev og varatillitselev for hver klasse velges i skolestarten. Elevrådsleder og rektor arrangerer et eget oppstartsseminar for elevrådet hver høst. Styret for elevrådet, elevrådsstyret, representerer elevene i skolens skoleutvalg og skolemiljøutvalg.