Vurderingspraksis

Til deg som elev.

Du går på skolen for å lære. Du skal oppleve et trygt og godt skolemiljø, og vi ønsker å legge til rette for gode læringsprosesser i fagene dine.

På St.Olav er vurdering en integrert del av undervisningen. Det innebærer at både du og lærer skal være engasjert i din læringsprosess: hvor er du, hvor skal du, og hvordan kan du komme deg dit. 

Ved å lære sammen med andre elever og få god veiledning og tilbakemelding fra læreren om hva og hvordan du kan lære mer, vil du oppleve mestring og motivasjon. 

Vurdering skal skape lærelyst slik at du har mulighet til å nå de mål du har satt deg. 

I dokumentene beskriver vi vår vurderingspraksis og oppfølging av orden og atferd.