Vurderingspraksis

Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling gjennom tilbakemeldinger og framovermeldinger. I tillegg skal vurdering uttrykke kompetansen til elevene underveis og ved avslutningen av opplæringen i faget.

I dokumentene under beskrives hovedprinsipper for skolens vurderingspraksis innenfor utdanningsprogrammet for studiespesialisering (ST) og International Baccalaureate Diploma Programme (IB). Merk at dokumentene vil være gjenstand for endringer/revisjoner.