Klagefrist våren 2023

 • Klagefristen er 10 dager fra eleven har fått vite karakteren og fått begrunnelse for denne.
 • Skolen skal sende deg kopi av uttalelsene i saken. Disse kan du kommentere (=kontradiksjon). Kontradiksjonsfristen er 4 dager etter at eleven har mottatt alle sakspapirer fra skolen.

 Publisering og klagefrist for standpunktkarakter

 • Standpunktkarakterer blir publisert:
  Vg3: Fredag 2. juni kl. 23.59
  Vg1 og Vg2: Fredag 9. juni kl. 23.59
 • Klagefristen er 10 dager fra eleven har fått vite karakteren, det vil si:
  For Vg3: mandag 12. juni kl. 23.59
  For Vg1 og Vg2: mandag 19. juni kl. 23.59
 • Skolen skal sende deg kopi av uttalelsene i saken. Disse kan du kommentere (=kontradiksjon). Kontradiksjonsfristen er 4 dager etter at eleven har mottatt alle sakspapirer fra skolen.

Klage på karakter

Hvordan klager du