Informasjon om vitnemål til vg3 ST

Produksjon av vitnemål starter når fellessensuren er ferdig onsdag 21. juni, og alt er klart ifm. annullering av skriftlig eksamen i norsk hovedmål og sidemål. Det vil bli sendt ut en sms til elevene når vitnemålene er klare. Alle skal være klar innen opplastingsfristen på Samordna opptak, som er lørdag 1. juli.

Elektronisk vitnemål på Samordna opptak (NVB):

Når vitnemålene er skrevet ut vil de også bli tilgjengelig elektronisk i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) - Samordna opptak. Elevene logger seg inn og sjekker at alt stemmer (for eksempel navn, fag og karakterer). Dette gjøres i Samordna opptak sin søkerportal: https://sok.samordnaopptak.no/#/. Gi beskjed så fort som mulig hvis noe er feil.

Papirutgaven av vitnemålet:

Denne skal hentes i skolens resepsjon. Husk å ha med legitimasjon. Skolens åpningstider for sommeren vil bli lagt ut på hjemmesiden. Det følger med to godkjente kopier i tillegg til originalen. Dersom noen har søkt på private skoler som ikke benytter Samordna opptak til inntaket, eller studier i utlandet, krever disse at dokumentasjon leveres av eleven selv. Da må eleven selv sørge for å få sendt dette innen fristen som er oppgitt av det aktuelle studiestedet. Selv om eleven ikke trenger vitnemålet til å søke studier for neste skoleår oppfordrer vi alle til å hente det så fort som mulig. Dette er et viktig dokument som må tas godt vare på. En utskrift av det elektroniske vitnemålet på Samordna Opptak er ikke et godkjent dokument siden det ikke har stempel og signaturer fra skolen. Hvis eleven ikke har mulighet til å hente vitnemålet selv, kan andre gjøre det for deg hvis de har med seg en signert fullmakt.

Ta kontakt med Helene Hylle her på Teams, e-post helene.hylle@skole.rogfk.no eller telefon 92466567 hvis du lurer på noe.