Standpunkt og klagebehandling

Lørdag 12. juni publiseres standpunkt. Standpunktkarakterer kan ses i VIS. 

Som elev i videregående skole har du mulighet til å klage på standpunktkarakterer. Vurderer du å klage på en standpunktkarakter anbefaler vi å ha dialog med faglærer så tidlig som mulig. 

Frister og klagehåndtering

Til toppen