Smittevern St. Olav vgs

Som alle skoler i landet er vi på "gult nivå" ut fra den nasjonale veilederen. Denne siden vil ligge fast med nåværende nivå øverst i saken.

Gult nivå

Tiltak

Er du syk skal du ikke møte på skolen. Elever som blir syke i løpet av dagen går hjem og varsler kontaktlærer om dette. Kontaktlærer sikrer at foresatte er varslet

Husk god hygiene: Håndvask, hånddesinfeksjon og hosterutiner.
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
Desinfiser pult og berørte flater før bruk.
Alle skal, så langt det er mulig holde minimum en meter avstand til andre.

Skolen lager en egen plan for alternerende lunsj for hver skoleuke.

Lunsjtidene er kl 11:00 – kl 11:25 og kl 11:30 – 11:55. Merk at de alternerende lunsjtidene ikke framkommer i timeplanen. Faglærer har ansvar for at elevene får lunsj til oppsatt tidspunkt ifølge skolens egen plan for dette.
Kroppsøving skjer så langt det er mulig utendørs. Bruk av garderober begrenses.
Bibliotek har kapasitet på maksimalt 60 personer om gangen. Se eget oppslag om smittevern på biblioteket ved inngangen.
Kantinen er åpen. Husk avstand i henhold til oppmerking i kantinen for kø og antall personer. Se også eget oppslag om smittevernregler for kantinen.
Se nasjonal veileder for bestemmelser for når elever og ansatte ikke skal møte på skolen. Dersom man er hjemme på grunn av mulige symptomer eller karantenebestemmelsene gjennomføres nettundervisning.  
Begrens bruk av offentlig transport så langt som mulig.
Skolen rapporterer og loggfører fortløpende avvik og andre hendelser knyttet til situasjonen. Informasjon som kan være relevant i forhold til dette meldes til Liv Irene: liv.irene.tysland@skole.rogfk.no mobil 905 53 069.

 

Grønt nivå

Tiltak

Er du syk skal du ikke møte på skolen. Elever som blir syke i løpet av dagen går hjem og varsler kontaktlærer om dette. Kontaktlærer sikrer at foresatte er varslet.
Husk god hygiene: Håndvask, hånddesinfeksjon og hosterutiner.
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Skolen rapporterer og loggfører fortløpende avvik og andre hendelser knyttet til situasjonen. Informasjon som kan være relevant i forhold til dette meldes til Liv Irene: liv.irene.tysland@skole.rogfk.no mobil 905 53 069

 

Rødt nivå

Tiltak
Ved rødt nivå gjennomføres all undervisning som digital fjernundervisning inntil skolens ledelse har laget ny plan som forholder seg til den aktuelle smittevernsituasjonen. Ingen elever eller ansatte møter på skolen uten at dette er avtalt med rektor.
Skolen rapporterer og loggfører fortløpende avvik og andre hendelser knyttet til situasjonen. Informasjon som kan være relevant i forhold til dette meldes til Liv Irene: liv.irene.tysland@skole.rogfk.no mobil 905 53 069

 

Lenker fra udir:
Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole

Til toppen