Smittevern St. Olav vgs

Som alle skoler i landet er vi på "rødt nivå" ut fra den nasjonale veilederen. Denne siden vil ligge fast med nåværende nivå øverst i saken. Ved endring av nivå vil det bli sendt varsel på sms til alle elever.

Rødt nivå

Rødt nivå
Tiltak
Er du syk skal du ikke møte på skolen. Elever som blir syke i løpet av dagen går hjem og varsler kontaktlærer om dette. Kontaktlærer sikrer at foresatte er varslet.
Husk god hygiene: Håndvask, hånddesinfeksjon og hosterutiner
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Desinfiser pult og berørte flater før og etter bruk
Alle skal holde minimum en meter avstand til andre til enhver tid
Det vil være egen ordning for kroppsøving. Elever får informasjon av faglærer.
Det vil bli publisert en egen plan for undervisning på skole og hjemme. Elever som er satt opp med undervisning på skolen går direkte på oppsatt rom og begrenser bevegelser i fellesareal.
I fag med elever på tvers av klasser etterstrebes det at elever sitter klassevis.
Biblioteket benyttes til undervisning. Det er fortsatt mulig med utlån av bøker.
Kantinen er åpen, men lunsj spises utendørs eller på klasserom. Husk avstand i henhold til oppmerking i kantinen for kø og antall personer.
Bokskap stenges. Elever oppbevarer bøker hjemme og tar med seg nødvendige bøker på skolen
Unngå unødvendig opphold i fellesarealer
Se nasjonal veileder for bestemmelser for når elever og ansatte ikke skal møte på skolen. Dersom man er hjemme på grunn av mulige symptomer eller karantenebestemmelsene gjennomføres nettundervisning. 
Begrens bruk av offentlig transport så langt som mulig
Skolen rapporterer og loggfører fortløpende avvik og andre hendelser knyttet til situasjonen. Informasjon som kan være relevant i forhold til dette meldes til Liv Irene: liv.irene.tysland@skole.rogfk.no mobil 905 53 069

Gult nivå

Gult nivå
Tiltak
Er du syk skal du ikke møte på skolen. Elever som blir syke i løpet av dagen går hjem og varsler kontaktlærer om dette. Kontaktlærer sikrer at foresatte er varslet.
Husk god hygiene: Håndvask, hånddesinfeksjon og hosterutiner
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Desinfiser pult og berørte flater før bruk
Utenfor klasserommet oppfordres det til å holde en meter avstand i alle situasjoner der det er mulig.
I fag med elever på tvers av klasser etterstrebes det at elever sitter klassevis.
Skolen lager en egen plan for alternerende lunsj for hver skoleuke. Lunsjtidene er kl 11:00 – kl 11:25 og kl 11:30 – 11:55. Merk at de alternerende lunsjtidene ikke framkommer i timeplanen. Faglærer har ansvar for at elevene får lunsj til oppsatt tidspunkt ifølge skolens egen plan for dette.
Kroppsøving skjer så langt det er mulig utendørs. Bruk av garderober begrenses.
Bibliotek har kapasitet på maksimalt 60 personer om gangen. Se eget oppslag om smittevern på biblioteket ved inngangen.
Kantinen er åpen. Husk avstand i henhold til oppmerking i kantinen for kø og antall personer. Se også eget oppslag om smittevernregler for kantinen.
Se nasjonal veileder for bestemmelser for når elever og ansatte ikke skal møte på skolen. Dersom man er hjemme på grunn av mulige symptomer eller karantenebestemmelsene gjennomføres nettundervisning.  
Begrens bruk av offentlig transport så langt som mulig
Skolen rapporterer og loggfører fortløpende avvik og andre hendelser knyttet til situasjonen. Informasjon som kan være relevant i forhold til dette meldes til Liv Irene: liv.irene.tysland@skole.rogfk.no mobil 905 53 069

Grønt nivå

Grønt nivå
Tiltak
Er du syk skal du ikke møte på skolen. Elever som blir syke i løpet av dagen går hjem og varsler kontaktlærer om dette. Kontaktlærer sikrer at foresatte er varslet.
Husk god hygiene: Håndvask, hånddesinfeksjon og hosterutiner
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Skolen rapporterer og loggfører fortløpende avvik og andre hendelser knyttet til situasjonen. Informasjon som kan være relevant i forhold til dette meldes til Liv Irene: liv.irene.tysland@skole.rogfk.no mobil 905 53 069

Samleside fra Utdanningsdirektoratet om korona

Til toppen