Smittevern St. Olav vgs

Vi er på grønt nivå

Dette oppslaget vil ligge fast med nåværende nivå øverst i saken. Det er svært viktig at alle holder seg oppdatert og følger smittevernreglene og skolens kontaktreduserende tiltak. Ved endring av nivå vil det bli sendt varsel til elever og ansatte.

Se Informasjon om koronatiltak på udir sin hjemmesidenasjonal veileder og Folkehelseinstituttets temaside. Dersom man er hjemme på grunn av symptomer eller karantenebestemmelsene gjennomføres nettundervisning. 

Grønt nivå

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og normalt renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:
Grønt nivå
Tiltak
Er du syk skal du ikke møte på skolen. Elever som blir syke i løpet av dagen går hjem og varsler kontaktlærer om dette.
Husk håndvask, hånddesinfeksjon og gode hosterutiner.
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
Skolen rapporterer og loggfører fortløpende avvik og andre hendelser knyttet til situasjonen. Informasjon som kan være relevant i forhold til dette meldes til Liv Irene: liv.irene.tysland@skole.rogfk.no mobil 905 53 069.

Lenkesamling:

Informasjon fra Rogaland fylkeskommune

UDIR: Veileder om smittevern for videregående skole

Samleside fra UDIR om korona

FHI temaside

Råd om smittevern (FHI)

Gult nivå

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:
Gult nivå
Tiltak
Elever som blir syke i løpet av dagen går hjem og varsler kontaktlærer om dette.
Husk håndvask, hånddesinfeksjon og gode hosterutiner.
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
Desinfiser pult og berørte flater før bruk.
Hold én meters avstand utenfor klasserommet. Der det ikke er mulig kan munnbind benyttes.
Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller samme samarbeidspartner. I fag med elever på tvers av klasser etterstrebes det at elever sitter klassevis.
Skolen lager en egen plan for alternerende lunsj for hver skoleuke. Lunsjtidene er kl 11:00 – kl 11:25 og kl 11:30 – 11:55. Merk at de alternerende lunsjtidene ikke framkommer i timeplanen. Faglærer har ansvar for at elevene får lunsj til oppsatt tidspunkt ifølge skolens egen plan for dette.
Kroppsøving skjer så langt det er mulig utendørs. Bruk av garderober begrenses.
Bibliotek har begrenset kapasitet. Se eget oppslag om smittevern på biblioteket ved inngangen.
Kantinen er åpen, men lunsj spises på klasserommet du har hatt undervisning i eller utendørs. Fellesarealer er forbeholdt elever som ikke har tilgjengelig klasserom.
Begrens bruk av offentlig transport så langt som mulig.
Skolen rapporterer og loggfører fortløpende avvik og andre hendelser knyttet til situasjonen. Informasjon som kan være relevant i forhold til dette meldes til Liv Irene: liv.irene.tysland@skole.rogfk.no mobil 905 53 069.

Rødt nivå

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:
Rødt nivå
Tiltak
Elever som blir syke i løpet av dagen går hjem og varsler kontaktlærer om dette.
Husk håndvask, hånddesinfeksjon og gode hosterutiner.
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
Desinfiser pult og berørte flater før og etter bruk.
Alle skal holde minimum en meter avstand til andre til enhver tid.
Det vil være egen ordning for kroppsøving. Elever får informasjon av faglærer.
Det vil bli publisert en egen plan for undervisning på skole og hjemme. Elever som er satt opp med undervisning på skolen går direkte på oppsatt rom og begrenser bevegelser i fellesareal.
Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller samme samarbeidspartner. I fag med elever på tvers av klasser etterstrebes det at elever sitter klassevis.
Biblioteket benyttes til undervisning. Det er fortsatt mulig med utlån av bøker.
Kantinen er åpen, men lunsj spises på klasserommet du har hatt undervisning i eller utendørs.
Bokskap stenges. Elever oppbevarer bøker hjemme og tar med seg nødvendige bøker på skolen.
Begrens bruk av offentlig transport så langt som mulig.
Studietimer (tirsdager og torsdager) flyttes til slutten av dagen.
Skolen rapporterer og loggfører fortløpende avvik og andre hendelser knyttet til situasjonen. Informasjon som kan være relevant i forhold til dette meldes til Liv Irene: liv.irene.tysland@skole.rogfk.no mobil 905 53 069.

 

Til toppen