Plan for undervisning

Vi er i rødt nivå i trafikklysmodellen for smittevern. Dette gjelder foreløpig til og med fredag 21. mai.

Den viktigste forskjellen når vi går over til rødt nivå er at alle skal holde minst en meter avstand til enhver tid, også i klasserommet. 

Praktiske konsekvenser

Det er viktig at vi alle følger smittevernreglene for rødt nivå:

Smittevern St. Olav

Elever møter på skolen etter planen under. Elever som ikke skal møte på skolen har hjemmeundervisning. For å delta aktivt i undervisningen er det nødvendig at kamera er på. All undervisning følger normal timeplan. Husk at studietimene er flyttet til slutten av skoledagen. 

Plan for undervisning
Dag Undervisning på skolen Oversikt over romfordeling
Fredag 21. mai 2ST, 3ST og 10. klasse Plan 21.05.21 (.PDF, 171 kB)

Har du spørsmål til rådgiverne?

Selv om skolen er under et rødt nivå smittevern er vi tilgjengelige for faglig veiledning og for andre samtaler dersom du ønsker det. Ta kontakt via Teams eller It´sLearning.

Følg også med på OL-Elev på It´sLearning for aktuelle oppdateringer.

Karriereveileder
Kenneth Kastet
Kenneth.kastet@skole.rogfk.no

Karriereveileder
Karen Marie Halden
karen.marie.halden@skole.rogfk.no

Sos.ped-Rådgiver
Elisabeth Bø
elisabeth.bo@skole.rogfk.no

Sos.ped-Rådgiver
Kari Hauge
kari.hauge@skole.rogfk.no

Til toppen