Plan for undervisning

Vi er i rødt nivå i trafikklysmodellen for smittevern. Dette gjelder foreløpig til og med fredag 14. mai.

Den viktigste forskjellen når vi går over til rødt nivå er at alle skal holde minst en meter avstand til enhver tid, også i klasserommet. 

Praktiske konsekvenser

Det er viktig at vi alle følger smittevernreglene for rødt nivå:

Smittevern St. Olav

Elever møter på skolen etter planen under. Elever som ikke skal møte på skolen har hjemmeundervisning. For å delta aktivt i undervisningen er det nødvendig at kamera er på. All undervisning følger normal timeplan. Husk at studietimene er flyttet til slutten av skoledagen. 

Plan for undervisning
Dag Undervisning på skolen Oversikt over romfordeling
Torsdag 6. mai 2ST og 3IB Plan 06.05.21 (.PDF, 79 kB)
Fredag 7. mai 2ST, 2IB og 3IB Plan 07.05.21 (.PDF, 564 kB)
Mandag 10. mai 3ST, 2IB og 3IB Plan 10.05.21 (.PDF, 487 kB)
Tirsdag 11. mai 2ST og 3IB Plan 11.05.21 (.PDF, 382 kB)
Onsdag 12. mai 1ST, 2IB og 3IB Plan 12.05.21 (.PDF, 495 kB)
Torsdag 13. mai Kristi Himmelfartsdag
Fredag 14. mai 1ST og 3IB Plan kommer

Har du spørsmål til rådgiverne?

Selv om skolen er under et rødt nivå smittevern er vi tilgjengelige for faglig veiledning og for andre samtaler dersom du ønsker det. Ta kontakt via Teams eller It´sLearning.

Følg også med på OL-Elev på It´sLearning for aktuelle oppdateringer.

Karriereveileder
Kenneth Kastet
Kenneth.kastet@skole.rogfk.no

Karriereveileder
Karen Marie Halden
karen.marie.halden@skole.rogfk.no

Sos.ped-Rådgiver
Elisabeth Bø
elisabeth.bo@skole.rogfk.no

Sos.ped-Rådgiver
Kari Hauge
kari.hauge@skole.rogfk.no

Til toppen