Plan for undervisning i januar

I regjeringens pressekonferanse søndag 3. januar ble det klart at videregående skoler skal i rødt nivå i trafikklysmodellen for smittevern fra og med mandag 4. januar. Dette gjelder foreløpig til og med tirsdag 19. januar. Det skal komme mer informasjon fra myndighetene i løpet av mandag 18. januar om hva som blir gjeldende etter dette. Den viktigste forskjellen når vi går over til rødt nivå er at alle skal holde minst en meter avstand til enhver tid, også i klasserommet. Dette betyr at det ikke vil være mulig å gjennomføre normal undervisning på klasserommene.

Praktiske konsekvenser

Den viktigste konsekvensen er at vi alle følger smittevernreglene for rødt nivå:

Smittevern St. Olav

Elever møter på skolen etter rulleringen under. Faglærer informerer om oppmøtested. Ved undervisning på skolen vil timeplanen følges, med unntak av at studietimene flyttes til slutten av skoledagen. Elever som ikke skal møte på skolen har hjemmeundervisning. For å delta aktivt i undervisningen er det nødvendig at kamera er på. All hjemmeundervisning følger normal timeplan. 

For å få gjennomført elevsamtaler kan tiden etter siste undervisningstime benyttes.

Plan for undervisning 5.-19. januar
Dag Undervisning på skolen Oversikt over romfordeling
Fredag 15. januar 3ST og 3IB Romplan 15.01.21 (.PDF, 129 kB)
Mandag 18. januar 1ST og 3IB Romplan 18.01.21 (.PDF, 96 kB)
Tirsdag 19. januar 2ST og 2IB Romplan 19.01.21 (.PDF, 107 kB)

 

Har du spørsmål til rådgiverne?

Selv om skolen er under et rødt smittevern er vi tilgjengelige for faglig veiledning og for andre samtaler dersom du ønsker det. Ta kontakt via Teams eller It´sLearning.

Følg også med på OL-Elev på It´sLearning for aktuelle oppdateringer.

Karriereveileder
Kenneth Kastet
Kenneth.kastet@skole.rogfk.no

Karriereveileder
Karen Marie Halden
karen.marie.halden@skole.rogfk.no

Sos.ped-Rådgiver
Elisabeth Bø
elisabeth.bo@skole.rogfk.no

Sos.ped-Rådgiver
Kari Hauge
kari.hauge@skole.rogfk.no

Til toppen