Invitasjon til informasjonsmøte for foresatte til elever i 1ST

Velkommen til informasjonsmøte:

  • Kontaktlærerne informerer om oppstart, klassemiljø og erfaringer så langt
  • Avdelingsleder informerer kort om aktiviteter og skolens håndtering av smittevern

St. Olav videregående skole ønsker å etablere kontakt med foresatte tidligst mulig. Likevel blir det vanskelig å orientere om elevenes faglige utvikling så tidlig i skoleåret. Kontaktlærerne vil derfor invitere elev og foresatt til samtale ved terminslutt.

Av smittevernhensyn må alle registrere seg med navn og mobilnummer ved ankomst.

Det er derfor viktig å møte i god tid. Elevlister ligger ved inngangen.

Møtet vil vare ca. 40 min

Velkommen!

Det er laget en filmsnutt med oppsummering av informasjonsmøtet. Ta gjerne en kikk på denne hvis du ikke har mulighet til å møte opp på informasjonsmøtet til oppsatt tid.

Oppsummeringsfilm

tabell for infomøte 1ST - Klikk for stort bilde 

Til toppen