Invitasjon til foreldresamtaler for Vg2

Elever og foresatte inviteres med dette til en individuell samtale med kontaktlærer. Samtalene avholdes så langt det er mulig i perioden 28. 29. og 30. januar fra kl 16:00 – 19:30. Noen kontaktlærere avholder samtaler på andre tidspunkt. Tema for samtalen vil være:

  • Trivsel
  • Faglig utvikling
  • Eventuelt

Fra og med 15. januar kan foresatte bestille tidspunkt for samtale.

Bestill samtale

Frist: 24 timer før ønsket samtale.

Til toppen