Informasjon til elever og foresatte ved gjenåpning av skolen fra 11. mai

Her finner du viktig informasjon om smittevern og organisering av undervisning som gjelder fra mandag 11. mai.

Smittevern

De tre hovedreglene for å bremse smittespredning på skolen er:

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Minimum 1 meter avstand

Kom ikke på skolen hvis du opplever sykdomsfølelse, har bekreftet covid-19 eller er nærkontakt/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19. Hvis du blir syk på skolen skal du gi beskjed til lærer og følge retningslinjer i nasjonal veileder.

Alle må gjøre seg kjent med Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020. Mandag 11.mai har vi satt av formiddagen til at alle elever og lærere setter seg inn i smittevernreglementet og organisering av undervisning. 

Korona

Til toppen