Eksamensinformasjon til elever

Alle eksamener på St. Olav våren 2021 er avlyst.

Muntlig eksamen:

For alle elever:

Alle muntlige eksamener for elever på St. Olav er avlyst våren 2021. I Visma InSchool vil du på et senere tidspunkt kunne se hva du egentlig skulle hatt eksamen i under menyvalg "Eksamenspartier".  Eksamensstatus vil bli "Eksamen avlyst" og karakteren vil vises som "-"

Muntlig-praktisk eksamen:

For alle elever:

Alle muntlig-praktiske eksamener for elever på St. Olav er avlyst våren 2021. I Visma InSchool vil du på et senere tidspunkt kunne se hva du egentlig skulle hatt eksamen i under menyvalg "Eksamenspartier".  Eksamensstatus vil bli "Eksamen avlyst" og karakteren vil vises som "-".

Skriftlig eksamen:

For alle elever:

Alle skriftlige eksamener for elever på St. Olav er avlyst våren 2021. I Visma InSchool vil du den 18. juni kunne se hva du egentlig skulle hatt eksamen i under menyvalg "Eksamenspartier".  Eksamensstatus vil bli "Eksamen avlyst" og karakteren vil vises som "-".

Har du meldt deg opp til privatisteksamen?

Avlysningene gjelder ikke privatister. 

Til toppen