Skolens skjema

Detter er snarveier til skjema som åpnes fra Qm+. Hvis skjemaet ikke blir lastet ned når du klikker på linken, prøv en gang til. Noen ganger trengs det to forsøk for at dokumentet skal lastes ned.

Avtale om morsmål som fremmedspråk
Fritak fra opplæring i kroppsøving
Fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving
Kontaktinfo foresatte 
Samtykkeerklæring
Søknad om avtalt studiearbeid
Søknad om fritak fra norsk sidemål
Søknad om å bli delkurselev
Søknad om fritak fra fag
Søknad om stryk av fravær
Søknad om utvidet tid på eksamen
Samtaleskjema - halvårsvudering uten karakter

Til toppen