Fraværsrutiner

Alle elever har plikt til å møte og delta aktivt i opplæringen. Stort fravær kan på ST føre til at det ikke kan gis halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. På IB er det plikt til å delta underveis for å få opprykk til neste årstrinn og for å få gå opp til eksamen.

Midlertidige endringer i fraværsregler

  • For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år)
  • Fravær av helsegrunner fra og med 24. august skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis

Elevens ansvar ved fravær av helsegrunner

Eleven melder fra til kontaktlærer og faglærere om fraværet i VIS som fremtidig fravær.
Elever over 18 år kan ved sykdom levere egenmelding, foresatte kan levere melding for elever under 18 år. Endringen gjelder for skoleåret 2020-2021.
Hvis eleven er i stand til å delta i undervisningen hjemmefra avtales dette med faglærer i TEAMS/itslearning. 

Elevens ansvar ved fravær av velferdsgrunner eller andre grunner

Eleven melder fra til kontaktlærer og faglærere om fraværet i VIS som fremtidig fravær.

Eleven kan i ettertid av fraværet søke i VIS om fratrekk av fravær på vitnemål av velferdsgrunner. Dette gjelder kun fravær som er registrert i VIS som heldagsfravær.

Skolens fraværsreglement

Les mer informasjon om viktige bestemmelser og skolens praksis knyttet til elevfravær:

Fravær St. Olav (PDF, 187 kB)

Til toppen