Sosialpedagogisk rådgiver

Du finner rådgiverne på rom 205. Kom innom når det passer, eller send oss en mail eller sms.

Sosialpedagogisk rådgiver (SOS) har følgende oppgaver:

Gi råd og veiledning til elever i spørsmål av personlig/sosial karakter

Formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner

Samarbeide med elever, foreldre, skolens personale og instanser i og utenfor skolen.

Alle rådgivere har tausetsplikt.

 

Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan kontakte rådgivere

Kontakt oss

Til toppen