Informasjonsmøte 1ST

Informasjonsmøte for foresatte for elever på 1ST blir gjennomført på høsten.

St. Olav videregående skole ønsker å etablere kontakt med foresatte tidligst mulig. Likevel blir det vanskelig å orientere om elevenes faglige utvikling så tidlig i skoleåret. Kontaktlærerne vil derfor invitere elev og foresatt til samtale ved terminslutt.

Til toppen